Jednotlivá témata

Pohled katolické církve na manželství

Pohled katolické církve na manželství
Víte, že katolická církev přičítá manželství velký význam? Ba dokonce vysoce si ho cení. Láskyplný a trvalý vztah patří k podstatě lidského bytí a zároveň manželství zajišťuje nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Je podstatnou součástí Božího plánu pro dobro lidské společnosti...

—————

Psychologie partnerského vztahu

Psychologie partnerského vztahu
Manželství charakterizuje partnerské společenství lásky. Jste rovnoprávnými partnery, se stejnou osobní důstojností. V manželské lásce muž a žena jeden druhého „poznávají“ a stávají se „jedním tělem“(srov. Gn 2,24; Mt 19,6; Ef 5,30). Do manželského svazku vstupují dva rozdílní lidé...

—————

Konflikty a jejich řešení

Konflikty a jejich řešení
Harmonické a hezké manželství nevzniká automaticky. V každém blízkém vztahu se objeví těžkosti, konflikt je normální součást manželství a dá se očekávat. Když se vezmete, přestanete být nezávislými a stanete se vzájemně závislými. Protože jste rozdílní, nedokonalí lidé, budou existovat...

—————

Vztahy k rodičům, přátelům a okolnímu světu

Vztahy k rodičům, přátelům a okolnímu světu
V tomto tématu rozebereme, co se stane v okamžiku svatby – vznikne nová rodina. Nová jednotka či buňka.  Vlastně nové 3 samostatné jednotky, které by měly být ochotné spolupracovat  a pomáhat si. Rozebereme vliv původní rodiny a žebříček hodnot, jaký by si v budoucnu...

—————

Spiritualita v manželství

Spiritualita v manželství
1. Spiritualita Obecně a zjednodušeně lze říci, že spiritualita je život s Bohem, duchovní život. Jde o vztah k Bohu ale i o vztah s Bohem.  Je to širší pojem než náboženské vyznání, příslušnost k nějaké církvi nebo jen způsob praktikování víry. Známe různé...

—————

Manželství a sexualita

Manželství a sexualita
Sexualita ovlivňuje každého člověka v mnoha oblastech života. Manželům je dán dar sexuality, aby je provázel jejich soužitím a pomáhal jim vyjadřovat a posilovat jejich vzájemnou lásku. Prožívání sexuality v manželství je radostí, může ale také být zdrojem...

—————

Plánování rodiny

Plánování rodiny
Kolik bychom chtěli mít dětí? Jaké rozestupy mezi nimi? Kdy asi první dítě? Co když bude dítě postižené? Co když dítě nepřichází? Jak budeme děti vychovávat? Jak budeme plánovat další miminko? ... Odpovědi na tyto a další otázky týkající se plánování rodiny hledá každý manželský pár, chtěli bychom...

—————

Obsah manželského slibu

Obsah manželského slibu
Příprava na manželství je především promýšlením manželského slibu. Církevní svatba je postavena na tom, co si navzájem řeknou ti dva, kteří se berou. Je to svatební slib, který má největší váhu, protože vstup do manželství znamená ochotu vzít na sebe závazek. Partneři se sobě navzájem...

—————