Pohled katolické církve na manželství

Pohled katolické církve na manželství

Víte, že katolická církev přičítá manželství velký význam? Ba dokonce vysoce si ho cení. Láskyplný a trvalý vztah patří k podstatě lidského bytí a zároveň manželství zajišťuje nejlepší prostředí pro výchovu dětí. Je podstatnou součástí Božího plánu pro dobro lidské společnosti v jakékoli kultuře.   

Manželství stojí na vědomém činu odevzdání se druhému a přijetí druhého se vším, co k tomu patří; má být podstatnou pomocí k dozrání jejich osobností a k naplnění jejich životního poslání. Odevzdávání se a přijímání má být plně lidské, bezpodmínečné, trvalé, věrné, svobodné, plodné.....

Manželství je smlouva mezi mužem a ženou, kteří jsou vzájemně zavázáni skrze Krista v doživotním partnerství života a lásky. Jde o svátost nejen v okamžiku svatby, ale po celý život obou manželů. Znamená to, že si manželé mohou být jisti Boží pomocí. Vysoké nároky kladené na manželství tak manželé nenesou sami.

O manželské lásce

Otázky a odpovědi k manželství v katolické církvi

 

Autor: manželé Pivoňkovi

Foto: Josef Pachr