Konflikty a jejich řešení

Konflikty a jejich řešení

Harmonické a hezké manželství nevzniká automaticky. V každém blízkém vztahu se objeví těžkosti, konflikt je normální součást manželství a dá se očekávat. Když se vezmete, přestanete být nezávislými a stanete se vzájemně závislými. Protože jste rozdílní, nedokonalí lidé, budou existovat neshody (malé i velké). Nevyhýbejte se jim, ani nepředstírejte, že nejsou. Konflikty je možné řešit buď tvořivě nebo destruktivně, ale jen z těch tvořivě vyřešených se manželský vztah zhodnotí. Krize nejlépe zvládnou ti manželé, kteří spolu otevřeně a často hovoří, řeší situaci a vzájemně si odpouští. Zde je prostor pro Boží milost, která pomáhá partnerům poskytnout novou šanci a odvahu nově začít.

Účelem besedy by měla být pro páry možnost podívat se na své zvyky, být citlivější jeden k druhému, ochotnější naslouchat a schopnější řešit konflikty.

„Nenechte slunce zapadnout nad vaším konfliktem!“ (srov. Ef 4,26)

 

Autor: manželé Pivoňkovi

Foto: Barbora Pachrová