Psychologie partnerského vztahu

Psychologie partnerského vztahu

Manželství charakterizuje partnerské společenství lásky. Jste rovnoprávnými partnery, se stejnou osobní důstojností. V manželské lásce muž a žena jeden druhého „poznávají“ a stávají se „jedním tělem“(srov. Gn 2,24; Mt 19,6; Ef 5,30).

Do manželského svazku vstupují dva rozdílní lidé s rozdílnou minulostí, pohlavím, zkušenostmi, sebesdělováním, kulturou apod. Rozdíly mezi mužem a ženou se projevují neustále, oba se celý život dívají na svět a vše kolem z jiného úhlu pohledu. Taktéž očekávání každého se liší a to se projevuje v každodenním životě. V průběhu známosti je třeba zjistit, zda ti dva lidé jsou schopni spolu být, zda se jejich různost dá kombinovat.

Bez účinné komunikace se to však zjistit nedá. Jde o schopnost říci, kdo jste, čemu věříte, co pokládáte za cenné v životě, proč jednáte tak, jak jednáte, jak přemýšlíte, čeho doufáte dosáhnout a jaké jsou vaše potřeby a také schopnost naslouchat vašemu partnerovi odhalující tytéž věci vám.

 Kdo miluje, tomu jde o člověka samotného, miluje ho takového, jaký je. Život s reálným člověkem je daleko zábavnější, než s vysněným modelem. Rozdíly mezi námi jsou k tomu, abychom se doplňovali, vytvářeli něco nového. Naše manželství tak může být originální.

 

Autor: manželé Pivoňkovi

Foto: Pavel Pivoňka