Novinky

02.06.2016 16:40

Manželství a výchova dětí

V neděli 12.6.2016 od 14:00hod. zazní přednáška děkana KTF ThLic. Prokopa Brože, Th.D. s názvem "Manželství a výchova dětí." Uskuteční se v Polné na farní zahradě, za nepříznivého počasí v Lidovém domě v Polné. Po přednášce bude prostor pro dotazy a neformální setkání.

—————

23.05.2016 19:54

Na cestě ke spokojenému a zralému manželství

- seminář pro manžele i snoubence pod vedením Ireny a Petra Smékalových se uskuteční 4.6.2016 od 9:00 do 15:00 hod. v Brně, Žerotínovo nám. 6. Program dne tvoří tři bloky: 1) Manželství jako jedna z životních hodnot, 2) na cestě ke smíření a 3) Když do manželství vstupuje stres. Více informací se...

—————

05.05.2016 20:51

Příchod dítěte do rodiny

- seminář Mgr. Zdeňky Šrámkové se uskuteční 12.5.2016 v 17 hod. v prostorách poradny Ruth v Třebíči. Účastníci se dovědí více o změnách, které nastanou, když se narodí dítě do rodiny, jak se mění vztahy mezi sourozenci i rodičovské role. Více na...

—————

14.04.2016 18:01

Manželská setkávání v Třebíči

Poradna Ruth Třebíč organizuje od 14.4.2016 cyklus pěti setkání na podporu manželských a partnerských vztahů s názvem "Manželská setkávání". Plakátek zde.  Další informace najdete na webových stránkách https://trebic.charita.cz/nase-sluzby/poradna-ruth-trebic/zveme-vas/

—————

10.02.2016 10:33

Manželské večery v Jihlavě

Krteček - Rodinné centrum organizuje od 15. března 2016 kurz "Manželské večery". Bližší informace najdete na https://www.krtecek.org/kontakt-jihlav/ nebo https://www.manzelskevecery.cz/course/find Manželské večery jsou určeny: pro každého kdo chce své manželství zlepšit - tedy pro manželství pevná...

—————

07.02.2016 10:30

Kurz přípravy na manželství v Želivě

20. února 2016 začne pro zájemce o sňatek v Želivě předmanželská příprava. Je vedena kněžími kláštera, dětským lékařem, popř. psychology a zkušenými manželskými páry. Dozvíte se informace o křesťanství, o pohledu křesťanů na manželství, o biblickém pohledu na manželství, jak řešit problémy ve...

—————

05.02.2016 10:27

Rodina jako domácí církev

20. února 2016 od 14 hod. se uskuteční duchovní obnova s děkanem KTF UK ThLic. Prokopem Brožem, Th.D. v přednáškovém sále Římskokatolické farnosti u kostela sv. jakuba v Jihlavě. Bližší informace najdete na https://www.centrumrodin.cz/content/text/cz/?vzdelavani/duchovni_obnova

—————

15.01.2016 12:32

Pouť zamilovaných ke sv. Valentinu 2016

se uskuteční v sobotu 13. února 2016 v Praze na Vyšehradě. Na programu je rekolekce pro zamilované, snoubence i manžele s Mons. Alešem Opatrným, ThD., téma "Boží milosrdenství ve vzájemných vztazích". Po té poutní mše v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehtradě. Prosit o prohloubení milosrdné lásky...

—————

10.01.2016 21:21

Manželství je vztah

Poradna Ruth v Třebíči zve na besedu manželů Šmídkových s názvem "Manželství je vztah", která se uskuteční v pondělí 8. 2. 2016 v 16.30 hod. v hudebním  sále Městské knihovny v Třebíči. Beseda proběhne v rámci Národního týdne manželství. Bližší informace na...

—————

08.01.2016 12:42

Manželství je víc než kus papíru

Národní týden manželství, který letos proběhne 8.–14. února je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, které připomínají, že manželství nemusí být nudné a nikdy není pozdě na to, udělat něco zajímavého. Motem letošního ročníku je konstatování, že "Manželství je víc,...

—————