Rodinné právo v kostce

03.02.2017 19:43

21.2.2017 v 17:00 hod. se uskuteční přednáška advokáta Mgr. Martina Šalandy s obsahem témat: vyživovací povinnost v rodině, majetková práva dětí, děti jako nepominutelní dědicové, zasahování veřejné moci do výchovy. 
Místo: Centrum pro rodinu Vysočina, Chlumova 3, Jihlava. 

Více na https://www.centrumrodin.cz/content/text/cz/?pro_vas/vzdelavani/prednasky/rodinne_pravo 

—————

Zpět