Kurz pro lektory přípravy na manželství

15.08.2016 18:39

Zveme manželské páry, kteří se chtějí věnovat přípravám snoubenců! 

Kurz je koncipován do čtyř celodenních praktických zážitkových výcviků (celkem 32 hodin) v Centru pro rodinu a sociální péči, Biskupská 7, Brno. Úvodní sobota 24. 9. 2016 proběhne formou ukázky zážitkových aktivit, aby zájemci o kurz věděli, do čeho „jdou“, o čem výcvik bude.

Poté následují tři výcvikové soboty 15. 10., 5. 11. a 3. 12. 2016. Účastníci kurzu obdrží „základní manuál“ – informační text k jednotlivým tématům bezprostřední přípravy na manželství a popis vzorových konkrétních aktivit (obsahově viz Směrnice ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR). Povinnou součástí kurzu je praktický výcvik v rámci některého z víkendů Kurzu partnerství na DCŽM Mamre v Osové Bítýšce. 

Kurz vedou zkušení lektoři - manželé Mgr. Milana Vykydalová a RNDr. Miroslav Vykydal. 

Bližší informace naleznete na https://rcblansko.cz/nabidka-572a0bb52dade

Kontakt: Mgr. Milana Vykydalová, tel. 736 606 468, email: milana.vykydalova@centrum.cz 

 

—————

Zpět