Motto:

,,Málokteré rozhodnutí ovlivní náš život hlouběji, než rozhodnutí vstoupit do manželství. A přece se lidé vrhají do manželství bez jakékoliv přípravy, jež by mohla napomoci, aby manželství bylo šťastné.‘‘   Gary Chapman

Uvědomujeme si velký dluh společnosti (a to i nás starších, kteří v manželství žijeme), že mladé lidi na partnerský svazek nepřipravuje, nevytváří povědomí o nutnosti vzdělávat se v této oblasti, dozvědět se něco o zákonitostech ve vztazích mezi muži a ženami.

Většina mladých lidí věnuje značné úsilí přípravě na budoucí povolání, ale na partnerský život se připravuje málokdo. Sny o šťastném manželství se pak zhroutí v reálném světě špinavého nádobí, nezaplacených účtů, náročných zaměstnání a plačících batolat.


Nabídka pro snoubence

Připravili jsme pro vás:

VEČERY PRO SNOUBENCE

V rámci 7 večerních setkání formou interaktivních přednášek a práce ve skupině i v párech, budete mít společný prostor probrat a promyslet témata úzce související s životem v křesťanském manželství.

Snoubencům se věnují manželské páry, které jsou ochotné na příkladech vlastních životních příběhů rozvinout jednotlivá témata. Okruhy témat se týkají nejen rozdílů mezi mužem a ženou, vztahů nové rodiny k rodičům, přátelům, společného plánování času, zdravého sebevědomí, ale i potřeby odpuštění ve vztahu, důležitosti sexuality a budoucího rodičovství. To vše v kontextu manželského slibu.

KURZY V JIHLAVĚ na jaře březen - květen. 

Večery se obvykle konají jednou týdně v předem dohodnutých dnech. V ideálních podmínkách kurz trvá 2 měsíce. Jednotlivá setkání na sebe navazují, je nutná účast celého páru. Příprava snoubenců je zdarma s možností dobrovolného příspěvku na materiál a režii. Plakátek ZDE

Zájemci se na něj musí přihlásit na tel. 732 838 722 nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Snoubenci na kurz mohou docházet i krátce po svatbě, případně najdeme jinou možnost. 

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte na tel. nebo e-malu.


Zrealizované kurzy v Jihlavě:

JARNÍ KURZ 2023 proběhl prezenční formou od 15.3. do 10.5. 
Viz. fotogalerie, plakátek ZDE.

JARNÍ KURZ 2022 proběhl prezenční formou od 10.3. do 24.5.

JARNÍ KURZ 2021 proběhl během covidové karantény od 8.3. do 18.5.  

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

U této formy přípravy je místem setkávání domov rodiny vedoucího manželského páru. Manželský pár se snoubencům věnuje individuálně, témata je možné probírat podrobněji. Budete-li mít zájem, tímto kurzem s vámi projdou manželé Petra a Jiří Lojdovi. Přihlašujte se na již uvedených kontaktech.


Přednášející a podílející se na programech:

Přednášející a podílející se na programech:

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.Více zde: https://prosnoubence.webnode.cz/

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.Více zde: https://prosnoubence.webnode.cz/

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Na základě impulsu Centra pro rodinu Vysočina, z.s. jsme v Jihlavě zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a podle možností programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Noskovi, Pivoňkovi, Pacholíkovi, Traganovi, Zachovi, Jana Vláčilová a P. Jakub Tůma. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno, Příprav snoubenců PS-CPR Praha a CPRŽ Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Schonstattského hnutí. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců. Díky patří manželům Lojdovým, Novákovým, Pospíchalovým, Šalandovým, Švíkovým a P. Petru Balátovi za podíl při vytváření tohoto programu.