Motto:

,,Málokteré rozhodnutí ovlivní náš život hlouběji, než rozhodnutí vstoupit do manželství. A přece se lidé vrhají do manželství bez jakékoliv přípravy, jež by mohla napomoci, aby manželství bylo šťastné.‘‘   Gary Chapman

Uvědomujeme si velký dluh společnosti (a to i nás starších, kteří v manželství žijeme), že mladé lidi na partnerský svazek nepřipravuje, nevytváří povědomí o nutnosti vzdělávat se v této oblasti, dozvědět se něco o zákonitostech ve vztazích mezi muži a ženami.

Většina mladých lidí věnuje značné úsilí přípravě na budoucí povolání, ale na partnerský život se připravuje málokdo. Sny o šťastném manželství se pak zhroutí v reálném světě špinavého nádobí, nezaplacených účtů, náročných zaměstnání a plačících batolat.


Nabídka pro snoubence

Připravili jsme pro vás:

VEČERY PRO SNOUBENCE

V rámci 7 večerních setkání formou interaktivních přednášek a práce ve skupině i v párech, budete mít společný prostor probrat a promyslet témata úzce související s životem v křesťanském manželství.

Snoubencům se věnují manželské páry, které jsou ochotné na příkladech vlastních životních příběhů rozvinout jednotlivá témata. Okruhy témat se týkají nejen rozdílů mezi mužem a ženou, vztahů nové rodiny k rodičům, přátelům, společného plánování času, zdravého sebevědomí, ale i potřeby odpuštění ve vztahu, důležitosti sexuality a budoucího rodičovství. To vše v kontextu manželského slibu.

PODZIMNÍ KURZ 2021 v rámci jihlavského děkanátu  - uskutečníme, bude-li dostatečný počet zájemců.   

Večery se obvykle konají jednou týdně v předem dohodnutých dnech. V ideálních podmínkách by kurz končil v listopadu 2021. Bude-li státem vyhlášená karanténa, pokusíme se najít jinou vyhovující formu, případně závěr kurzu posuneme na příhodnější dobu. Jednotlivá setkání na sebe navazují, je nutná účast celého páru. Příprava snoubenců je zdarma s možností dobrovolného příspěvku na materiál a režii. 

Zájemci se na něj musí přihlásit na tel. 732 838 722 nebo prostřednictvím přihlašovacího formuláře. Snoubenci na kurz mohou docházet i krátce po svatbě, případně najdeme jinou možnost. 

 

Zrealizované kurzy v Jihlavě:

JARNÍ KURZ 2021 proběhl během covidové karantény od 8.3. do 18.5. viz. plakátek

PODZIMNÍ KURZ 2020 proběhl během covidové karantény od 22.10. do 8.4.2021.

JARNÍ KURZ 2020 proběhl v rámci covidové karantény od 9.3. do 25.6. 

viz. fotogalerie

 

V případě jakýchkoli nejasností nás kontaktujte na tel. nebo emailu.

 

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

U této formy přípravy je místem setkávání domov rodiny vedoucího manželského páru. Manželský pár se snoubencům věnuje individuálně, témata je možné probírat podrobněji. Budete-li mít zájem, tímto kurzem s vámi projdou manželé Petra a Jiří Lojdovi. Přihlašujte se na již uvedených kontaktech.


Přednášející a podílející se na programech:

Přednášející a podílející se na programech:

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.Více zde: https://prosnoubence.webnode.cz/

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.Více zde: https://prosnoubence.webnode.cz/

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Na základě impulsu Centra pro rodinu Vysočina, z.s. jsme v Jihlavě zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a podle možností programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Noskovi, Pivoňkovi, Pacholíkovi, Traganovi, Zachovi, Jana Vláčilová a P. Petr Balát. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců PS-CPR Praha a CPRŽ Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců. Díky patří manželům Novákovým, Pospíchalovým, Šalandovým a Švíkovým za podíl při vytváření tohoto programu.