J. a S. Predáčovi, STRUČNÁ UČEBNICE SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR

J. a S. Predáčovi, STRUČNÁ UČEBNICE SYMPTOTERMÁLNÍ METODY PPR

... aby manželské objetí bylo prožíváno ve svobodě a lásce.

Pro ty, kdo předcházejí početí, i pro ty, kdo se svého děťátka nemohou dočkat.

Kniha se prodává současně se Cvičnou příručkou obsahující 18 záznamů.

 

Olomouc: Matice cyrilometodějská s.r.o. 2006

 

https://lpp.cz/?a=20&id=85