Gary Chapman, KÉŽ BYCH BYL BÝVAL VĚDĚL... jak dosáhnout úspěšného manželství

Gary Chapman, KÉŽ BYCH BYL BÝVAL VĚDĚL... jak dosáhnout úspěšného manželství

Málokteré rozhodnutí ovlivní náš život hlouběji než vstup do manželství. A přece lidé uzavírají sňatek bez jakékoli přípravy, jež by mohla napomoci, aby jejich soužití bylo šťastné. Poté se jejich sny o šťastném životě hroutí v reálném světě špinavého nádobí, nezaplacených účtů, náročných zaměstnání a plačících batolat.Domnívám se, že lidé by se vyhnuli spoustě trápení, kdyby věnovali více času důkladné přípravě na manželství. (Autor)

 

Praha: Návrat domů 2011

https://www.navrat.cz/kez-bych-byl-byval-vedel-gary-chapman/d-70444/