Rodina jako domácí církev

05.02.2016 10:27

20. února 2016 od 14 hod. se uskuteční duchovní obnova s děkanem KTF UK ThLic. Prokopem Brožem, Th.D. v přednáškovém sále Římskokatolické farnosti u kostela sv. jakuba v Jihlavě.

Bližší informace najdete na https://www.centrumrodin.cz/content/text/cz/?vzdelavani/duchovni_obnova

—————

Zpět