Přípravy snoubenců v Želivě

20.02.2017 00:00

Termíny: 11.3.2017 9:00 - 17:00 hod a 26.3.2017 14:00 - 17:00 hod.

Kurz je vedený kněžími želivského kláštera, dětským lékařem, popř. psychology a manželskými páry. Bližší informace na webu farnosti

—————

Zpět