Příprava snoubenců na manželství v Želivě

21.01.2014 10:59

Želivský klášter zve 1. března 2014 na jednodenní přípravu snoubenců ty, kteří mají zájem uzavřít manželství v kostele Narození P. Marie v Želivě. Program potrvá od 9 do 16 hod.

Bližší informace na emailu spisakrobert@hotmail.com nebo na https://zeliv.eu/farnost/aktuality-farnosti/ zeliv.eu/farnost/aktuality-farnosti/zeliv.eu/farnost/aktuality-farnosti/ zeliv.eu/farnost/aktuality-farnosti/

—————

Zpět