Manželství je víc než kus papíru

08.01.2016 12:42

Národní týden manželství, který letos proběhne 8.–14. února je zastřešující iniciativou pro nejrůznější celostátní i místní aktivity, které připomínají, že manželství nemusí být nudné a nikdy není pozdě na to, udělat něco zajímavého. Motem letošního ročníku je konstatování, že "Manželství je víc, než kus papíru".

Myšlenka uspořádat v týdnu kolem svátku sv. Valentina velkou kampaň, která by nejen manželským párům, ale i celé společnosti připomněla, že manželství je vzácnou hodnotou a je třeba o něj pečovat, se zrodila v roce 1996 ve Velké Británii. Zakladatel a zároveň ředitel Národního týdne manželství – Richard Kane – prý byl ohlasem velmi překvapen. V současné době kampaň probíhá v dalších osmnácti zemích světa. Česká republika se k iniciativě připojila v roce 2007. Aktivity probíhající v rámci Týdne manželství jsou každoročně zveřejňovány na stránkách www.tydenmanzelstvi.cz .            
                            (Převzato z https://www.apha.cz/nov-cpr-narodni-tyden-manzelstvi-2016)

—————

Zpět