Manželství a výchova dětí

02.06.2016 16:40

V neděli 12.6.2016 od 14:00hod. zazní přednáška děkana KTF ThLic. Prokopa Brože, Th.D. s názvem "Manželství a výchova dětí." Uskuteční se v Polné na farní zahradě, za nepříznivého počasí v Lidovém domě v Polné. Po přednášce bude prostor pro dotazy a neformální setkání.

—————

Zpět