Motto:

,,Málokteré rozhodnutí ovlivní náš život hlouběji, než rozhodnutí vstoupit do manželství. A přece se lidé vrhají do manželství bez jakékoliv přípravy, jež by mohla napomoci, aby manželství bylo šťastné.‘‘   Gary Chapman

Uvědomujeme si velký dluh společnosti (a to i nás starších, kteří v manželství žijeme), že mladé lidi na partnerský svazek nepřipravuje, nevytváří povědomí o nutnosti vzdělávat se v této oblasti, dozvědět se něco o zákonitostech ve vztazích mezi muži a ženami.

Většina mladých lidí věnuje značné úsilí přípravě na budoucí povolání, ale na partnerský život se připravuje málokdo. Sny o šťastném manželství se pak zhroutí v reálném světě špinavého nádobí, nezaplacených účtů, náročných zaměstnání a plačících batolat.


Nabídka pro snoubence

Připravili jsme pro vás:

VEČERY PRO SNOUBENCE

V rámci 7 večerních setkání formou interaktivních přednášek a práce ve skupině i v párech, budete mít společný prostor probrat a promyslet témata úzce související s životem v křesťanském manželství.

Snoubencům se věnují manželské páry, které jsou ochotné na příkladech vlastních životních příběhů rozvinout jednotlivá témata. Okruhy témat se týkají nejen rozdílů mezi mužem a ženou, vztahů nové rodiny k rodičům, přátelům, společného plánování času, zdravého sebevědomí, ale i potřeby odpuštění ve vztahu, důležitosti sexuality a budoucího rodičovství. To vše v kontextu manželského slibu.

JARNÍ KURZ V JIHLAVĚ začal 22.3.2017 a právě probíhá. 

Další následující večery se obvykle konají jednou týdně v předem dohodnutých dnech. Jednotlivá setkání na sebe navazují, nutná účast celého páru. Příprava snoubenců je zdarma s možností dobrovolného příspěvku na materiál a režii. Závěr kurzu předpokládáme v půli května. Na kurz již další páry nebereme. Plakátek ke stažení zde

Pokud by jste měli zájem o přípravu snoubenců, prosím kontaktujte nás. Plánujeme podzimní kurz (snoubenci na něj mohou docházet i po svatbě), případně najdeme jinou možnost. Využijte předběžný formulář zde  nebo tel. 732 838 722.


JARNÍ KURZ V JIHLAVĚ se uskutečnil se od 9.3. do 28.4.2016. Viz. fotogalerie  

ZIMNÍ KURZ V KŘIŽANOVĚ se uskutečnil se od 15.1. do 19.2.2016.

V případě jakýchkoli nejasností nás zkontaktujte na tel. nebo emailu.

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ

U této formy přípravy je místem setkávání domov rodiny vedoucího manželského páru. Manželský pár se snoubencům věnuje individuálně, témata je možné probírat podrobněji. Budete-li mít zájem, tímto kurzem s vámi projdou manželé Petra a Jiří Lojdovi. Přihlašujte se na již uvedených kontaktech.


Přednášející a podílející se na programech:

Přednášející a podílející se na programech:

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.Více zde: http://prosnoubence.webnode.cz/

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Pod záštitou Centra pro rodinu Vysočina v Jihlavě jsme zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Novákovi, Pivoňkovi, Pospíchalovi, Šalandovi, Švíkovi, Traganovi a Zachovi. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců CPR Praha a CPR Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání a Přirozeného plánování rodičovství LPP. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců.Více zde: http://prosnoubence.webnode.cz/

Jsme skupina manželských párů z farností na Vysočině. Na základě impulsu Centra pro rodinu Vysočina, o.s. jsme v Jihlavě zahájili dobrovolnickou aktivitu, ve které bychom se chtěli věnovat přípravám snoubenců a do budoucna programům pro mladé manžele. 

Jmenovitě: manželé Lojdovi, Pivoňkovi, Šalandovi, Traganovi, Zachovi, Jana Vláčilová a P. Petr Balát. Jsou účastníky školení manželů Vykydalových CRSP Brno,  Příprav snoubenců PS-CPR Praha a CPRŽ Olomouc, kurzů YMCA Manželská setkání. Mají také zkušenosti z individuálních příprav snoubenců. Díky patří manželům Novákovým, Pospíchalovým a Švíkovým za podíl při vytváření tohoto programu.